• Slávnostné ukončenie šk. roku 2020/2021

   

  V stredu 30. júna 2021 sa uskutoční slávnostné ukonšenie šk. roku 2020/2021 o 8.00 hod. Konať sa bude v jednotlivých triedach. 

   

 • Z tvorby žiakov na hodinách techniky a výtvarnej vychovy

 • Prekvapenie v školskej telocvični

 • OŽAS - I. stupeň

  25. 6. 2021 žiaci I. stupňa absolvovali presun na detské ihrisko v našej obci. Pani učiteľky im pripravili zaujímavé súťaže - skok vo vreci, čašnícka štafeta - nosenie loptičky na tenisovej rakete, hádzanie lopty do koša - urobeného z rúk detí.

  Najviac sa deti zabávali pri hľadaní schovaných cukríkov v lesíku.

  Okrem sladkej odmeny po nájdení cukríkov mali aj mrazenú odmenu - zmrzlinku.

 • Deň otcov 20.6.2021

  Tretiaci a štvrtáci si pripravili krásne darčeky pre svojich otcov. Aj v tento deň sme ukázali ockom ako ich máme radi. Do pozdravov sme napísali krásny verš a vložili ho do darčekovej tašky.

 • MDD v Liptovskom Mikuláši

  Deň Detí oslávili piataci a šiestaci v Liptovskom Mikuláši, kde objavili svet optických klamov v galérií ILUSIA.

 • 1. jún - MDD - skanzen Pribylina: cesta vláčikom a náučným chodníkom

 • Bábkové predstavenie piatakov - Krása nevídaná

  Žiaci piateho ročníka na hodine literatúry pod vedením p. uč. Veselovskej zinscenovali bábkovú hru Krása nevídaná od ruského autora Jevgenija Speranského. Vystupovanie predviedli žiakom tretieho a štvrtého ročníka.

 • Učíme sa vonku

 • Deň matiek

  Žiaci 3. a 4. ročníka si pripravili krásne kytičky pre svoje mamičky ku Dňu matiek  9.5.2021.

   

  KVETY PRE MAMU

  Všetky kvety do rúk mamy,
  skladám ako drahokamy.
  Za jej lásku, plnú nehy,
  za zelené detské brehy.
  Za jej štedrosť, starosť v hlave,
  za dni šťastné, za dni hravé,
  za rozprávky nad kolískou,
  za to, že vždy stojí blízko.
  Mamička, prajem Ti všetko najlepšie ku Dňu matiek.

   

  Zábavná matematická úloha aj s darčekom pre mamičku.

 • 8. máj

  8. máj

   

  V priebehu tohto týždňa si na hodinách dejepisu, občianskej náuky a na triednických hodinách pripomíname 76. výročie podpisu kapitulačných listín v Berlíne. Dňa 8. mája 1945 priniesol koniec najhroznejšieho konfliktu v ľudskej histórii - 2. svetovej vojny. Koniec sna, ktorý si vysníval nemecký kancelár Adolf Hitler. 

 • Deň Zeme - 1. ročník

  Na hodinách Výtvarnej výchovy a Prvouky si aj prváci pripomenuli ako majú chrániť prírodu. Vedia, ako majú separovať odpad a tieto vedomosti si zopakovali na interaktívnych hrách. Poznávali a maľovali jarné kvety a zvieratká.

 • Apríl - mesiac lesov

  Apríl je mesiac, ktorý má prívlastok Mesiac lesov. Zároveň si pripomíname Deň Zeme, Deň vtákov a Svetový deň zdravia. V duchu týchto významných dní sa žiaci našej školy spolu s pani učiteľkami zúčastnili viacerých aktivít. Na triednických hodinách sa venovali téme recyklovania, upratali okolie školy od odpadkov a vyrobili aj pekné plagáty. Celá škola sa zúčastnila sadenia kríkov – spríjemnili sme okolie školy,  vytvorili nové miesto pre hniezdenie vtáčikov, prispeli sme k zvýšeniu produkcie kyslíka – aj malé činnosti v prospech prírody môžu pomôcť ostatným ľuďom cítiť sa lepšie.


  „Cesta dlhá tisíc míľ sa začína prvým krokom.“  - Lao Tzu.

  „Kto chce hýbať svetom, musí pohnúť najskôr sám sebou. “ – Sokrates

  My sme sa rozhodli a urobili prvý krok.

 • Na hodine angličtiny u tretiakov 22.4.2021

 • Deň  Zeme

   

  Dňa 22.4. oslavovali žiaci 4. ročníka  Deň Zeme. Pripomenuli si prečo je dôležité chrániť si našu Zem. Vyhľadali si informácie na internete ako pomôcť našej Zemi a čím menej ju zaťažovať. Z nájdených pojmov si vytvorili svoje pojmové mapy a následne z nich vytvorili jednu spoločnú.  Zopakovali si ako správne triediť odpad – čo kam patrí. Nakoniec si vytvorili krásny farebný plagát.

 • Svetový deň Zeme - Ako sme siali a sadili my, tretiaci

 • Zápis do 1. ročníka bez dieťaťa

  Zápis do 1. ročníka bez dieťaťa

   

  Od 27. 4. - 29.4. 2021

   

  Čas: od 8.00 hod. do 15.00 hod

   

  Doniesť:

  1. Rodič musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní

  2. Rodič musí doniesť rodný list dieťaťa

  3. Rodič musí doniesť svoj občiansky preukaz

 • Hodina matematiky, 3.ročník - Násobíme a delíme

 • Svetový Deň Zeme

  Svetový Deň Zeme

  22. apríl je významným dňom pre našu Zem, pretože práve v tento deň si pripomíname Svetový deň Zeme.

  Viete ako vznikol?

  V roku 1969 v USA environmentálny aktivista John McConnell vyzýval na vznik medzinárodného dňa Zeme. Kampaň vznikla ako reakcia na znečisťovanie a ničenie životného prostredia. Hlavným cieľom kampane bolo zvýšenie energetickej účinnosti, potreby recyklovať odpad a hľadať obnoviteľné zdroje energie. Táto kampaň mala veľký ohlas medzi študentmi a preto 22. apríla 1970 bola prvá oslava tohto dňa. O rok neskôr v roku 1971 začala sláviť tento sviatok aj OSN. Skutočne „svetovým“ sa stal až v roku 1990, kedy sa k Amerike pripojil aj zvyšok sveta – pripojilo sa 140 štátov, viac ako 200 miliónov ľudí, vrátane vtedajšej ČSFR.

  Svetový deň Zeme: klikni 

  Deň Zeme online 2021: klikni

  Klikni na: www.smopaj.sk

 • Pokyny ku kloktacím testom

  Pokyny ku kloktacím testom

  Oficiálna web stránka: www.gargtest.com

   

  Na odkaz pre obrazok kliklni TU

strana:

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Jána Lajčiaka
  Ulica Emila Janotku 2/6
  032 42 Pribylina
 • +421/445293153

Právne informácie