HLAVNÉ MENU

 • 💃 ZÁŽITKOVÉ UČENIE SA S BÁBKOVÝM DIVADLOM 🎪

  💃 ZÁŽITKOVÉ UČENIE SA S BÁBKOVÝM DIVADLOM 🎪
  27. 11. 2023

   

  V novembri 2023 pribudlo vo vestibule školy bábkové divadielko so zaujímavými marionetmi v podobe plyšových zvieratiek 🦒 🐴 🐭, ktoré vyrobil pán učiteľ Mgr. Sluvka. Radosť z neho majú tak žiaci 1. stupňa, ako aj starší žiaci, ktorí si pomocou neho rozvíjajú dramatické, spevácke a rétorické zručnosti. V súčasnosti pod vedením pána učiteľa Sluvku nacvičujú svoje prvé predstavenie, na ktoré sa už všetci v škole tešíme 👋👋👋.

  (Ing. Miroslava Dechtárová)

 • ❄ ❄ PRVÁ GUĽOVAČKA 2023 v ŠKD ❄ ❄

  24. 11. 2023

   

  Posledný novembrový piatok sa deti v ŠKD určite nenudili. Za vedenia pani vychovávateľky privítali zimu v podobe stavania prvého snehuliaka a prvej guľovačky. Po vymrznutí líčok si deti spoločne urobili teplý čajik a oddychovali pri koledách ❄️⛄️😊.

  (Júlia Hanusinová)

 • 👋 SVETOVÝ DEŇ POZDRAVOV - 21. november 2023 👋

  👋 SVETOVÝ DEŇ POZDRAVOV - 21. november 2023 👋
  21. 11. 2023

   

  "Ahoj, dobrý deň, čau, nazdar, servus, zdravím Ťa" .... To sú najčastejšie pozdravy, ktoré poznáme v bežnej komunikácii u nás na Slovensku. Svetový deň pozdravov pripadá na 21. novembra a je myšlienkou bratov MacCormakových, ktorí v roku 1973 počas egyptsko-izraelskej vojny hľadali spôsob, ako zastaviť všetky vojny na svete, podporiť svetový mier a uvedomiť si potrebu osobného kontaktu s ľuďmi. Vyslovili myšlienku, že v tento deň by každý mal pozdraviť aspoň 10 ľudí - pretože, keď ľudia budú spolu hovoriť, nebudú mať čas bojovať 🍀🍀🍀

  Tento deň sme si so žiakmi pripomenuli rôznymi aktivitami:

  👉  Na hodine slovenského jazyka sme si prečítali rozprávku ,,Pánboh daj šťastia lavička“ a zahrali sme si divadlo so zvieratkami.

  👉  Na hodine pracovného vyučovaniavýtvarnej výchovy sme kreslili, tvorili pozdravy a spoločne zhotovili plagát.

  👉  Na hodine anglického jazyka sme napísali vianočné pozdravy na pohľadnice, ktoré pani učiteľka pošle do USA dvom chlapcom so slovenskými koreňmi  📩.

  No a samozrejme sme počas celého vyučovania rozdávali dobrú náladu vzájomným zdravením, pozdravovanímveselým úsmevom 😄😄🙂.

   

  (Mgr. Erika Voštiarová, Ing. Miroslava Dechtárová)

 • 🥀 ČERVENÉ MAKY - 11. november 2023 🚫

  🥀 ČERVENÉ MAKY - 11. november 2023 🚫
  10. 11. 2023

   

  11. novembra si svet pripomína ukončenie štyri roky trvajúcej 1. svetovej vojny ako Medzinárodný deň vojnových veteránov. Prvá svetová vojna vypukla 28. júla 1914, keď Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku. Najkrvavejšie boje na území dnešného Slovenska prebiehali od decembra 1914 do konca apríla 1915. Koniec vojny znamenal koniec Rakúsko-Uhorska, Osmanskej ríše, Nemecka i Ruska. Vznikli nové štáty ako Československo, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, neskôr Juhoslávia.

  Kanadský vojenský lekár, priamy účastník vojny, zložil báseň  o divých makoch na hroboch padlých vojakov, ktoré sa vo vetre vlnili medzi hrobmi. Aj takto začalo rozprávanie pána učiteľa Mgr. P. Imricha na hodine dejepisu. Pútavou formou priblížil žiakom obdobie, ktorého hrôzy našťastie my nepoznáme, ale môžeme sa na chvíľu v srdciach stíšiť a popremýšľať nad tým, aké šťastie máme, že žijeme v mieri.

  Na hodine výtvarnej výchovy žiaci vymaľovali červené maky o ktorých už vedia, že sa stali symbolom ukončenia 1. svetovej vojny.

   (Mgr. Erika Voštiarová)

 • 👩‍🍳 BURZA STREDNÝCH ŠKOL 👩‍🎓

  7. 11. 2023

   

  Dňa 7. 11. 2023 sa v Liptovskom Mikuláši konala propagačná akcia stredných škôl „Burza stredných škôl“. Cieľom akcie je ponúknuť žiakom základných škôl prehľad možností štúdia na stredných školách nielen v okrese Liptovský Mikuláš, ale i Ružomberok, Poprad, Banská Bystrica, či Martin. Z našej školy sa tejto akcie zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka v rámci kariérneho poradenstva. Na propagačnej akcii sa mali možnosť bližšie zoznámiť s rôznymi študijnými odbormi, porozprávať sa so študentmi a pedagógmi daných stredných škôl, prezrieť si ukážky ich tvorby, lepšie porozumieť duálnemu vzdelávaniu. Zároveň táto akcia pre mnohé stredné školy slúžila ako pozvánka na dni otvorených dverí, počas ktorých si budú môcť uchádzači o štúdium prezrieť aj areál a vybavenie jednotlivých škôl, podrobnejšie sa zoznámiť so študijnými odbormi. Veríme, že účasťou žiakov na tejto akcii, škola prispela k ich ďalšej profesijnej orientácii a životnému smerovaniu. 

  (Mgr. Jana Mikušová)

 • 🍁 JESEŇ OČAMI ŽIAKOV NA VÝTVARNEJ VÝCHOVE, TECHNIKE A PRACOVNOM VYUČOVANÍ 🍂

  6. 11. 2023

   

  Výtvarná výchova (ukážky žiackych prác)

  Pracovné vyučovanie a technika  (ukážky žiackych prác)

 • 🏃‍♀️🏃‍♂️ TESTOVANIE POHYBOVÝCH PREDPOKLADOV ŽIAKOV 🏊‍♀️🤾‍♂️

  2. 11. 2023

   

  Prostredníctvom testovania sa na ZŠ zisťuje úroveň pohybovej výkonnosti, na základe čoho možno identifikovať prípadné športové nadanie u detí. Testovanie sa na našej škole uskutočnilo v posledný októbrový vyučovací týždeň. Preverilo žiacke statické, vytrvalostné, silové, rýchlostné, koordinačné a taktické schopnosti žiakov. Jednotlivé cvičenia obohatili náš cvičebný program, deťom sa cvičenia páčili a s nadšením prejavili zdravú súťaživosť počas testovania.

  (Mgr. Erika Voštiarová)

 • 🏫 ÚPRAVA HROBU DR. JÁNA LAJČIAKA 🤵

  🏫 ÚPRAVA HROBU DR. JÁNA LAJČIAKA 🤵
  27. 10. 2023

   

  Dr. Ján Lajčiak, po ktorom je pomenovaná ZŠ v Pribyline, je významnou osobnosťou slovenskej kultúrnej histórie. Narodil sa v Pribyline dňa 25. júla 1875 a zomrel 28.10.1918 vo Vyšnej Boci. Pôsobil ako farár a bol spolutvorcom modernej slovenskej orientalistiky. Ovládal niekoľko jazykov a napísal tiež rómsku gramatiku.

  Naši žiaci sa každoročne zúčastňujú na úprave a čistení jeho hrobu na cintoríne v obci Pribylina. Zároveň sa na hodinách slovenského jazyka a dejepisu oboznamujú s jeho bohatým životopisom.

  (Mgr. Erika Voštiarová)

 • 🍂 JESENNÉ PRÁZDNINY 🍂

  🍂 JESENNÉ PRÁZDNINY 🍂
  26. 10. 2023

   

  V dňoch 30. - 31. októbra 2023 (pondelok, utorok) budú mať žiaci jesenné prázdniny.

  Žiaci sa vrátia do školských lavíc vo štvrtok 2. novembra 2023 po Sviatku všetkých svätých (1. november 2023).

 • 🍎 DEŇ JABLKA - 21. október 2023 🍎

  23. 10. 2023

   

  Aj tento školský rok si žiaci 1. stupňa pripomenuli Deň jablka. Deti vedia, že je to časté ovocie v slovenských domácnostiach a je najznámejšie ovocie, ktoré im chutí a aj chutilo, keď ho jedli pri opakovaní jeho významu pre naše telo. Vitamíny v zimnom období sú veľmi dôležité a s radosťou si rozmanité jabĺčka aj namaľovali.

  (Mgr. Zuzana Frisová)

   

  3. ročník

 • 🌷 DEŇ ÚCTY K STARŠÍM - vystúpenie v KD v Pribyline 🌷

  22. 10. 2023

   

  V nedeľu 22. októbra 2023 žiaci našej školy vystúpili v Dome kultúry v Pribyline pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Vystupovala aj Jadranka - známa slovenská speváčka, popri ktorej v prestávkach svojim starým rodičom deti zaspievali, zarecitovali a zatancovali nacvičený program. Všetkých zúčastnených milo prekvapila príjemná atmosféra a bohatý kultúrny zážitok.

  (Mgr. Zuzana Frisová)

 • 🧍‍♀️ SVETOVÝ DEŇ CHRBTICE - 16. október 2023 🧍‍♂️

  🧍‍♀️ SVETOVÝ DEŇ CHRBTICE - 16. október 2023 🧍‍♂️
  16. 10. 2023

   

  Svetový deň chrbtice si pripomíname od roku 2000. Cieľom je predchádzať zdravotným problémom chrbtice a súvisiacich ochorení pohybovej sústavy, podporiť povedomie o štruktúre ľudského tela. Bolesti chrbta patria v súčasnosti k jedným z najčastejších dôvodov, pre ktorý ľudia vyhľadajú lekára. Ich základ často býva už v detskom veku.

  Problémom môže byť chybné držanie tela z neustáleho vysedávania v škole, pred obrazovkou televízora či počítača, mobilu alebo z nevhodného športu či nesprávneho nosenia bremien v podobe školskej tašky.

  Aby sa naše deti takýmto problémom s chrbticou vyhýbali, aplikujeme základné cvičenia aj v priebehu vyučovania.

  Deti sme najprv oboznámili so stavbou nášho tela. Vysvetlili sme si, čo je jeho oporou, kde sa v tele nachádza chrbtica, prečo bolí chrbát, keď sedím a píšem.

  Po úvodnom oboznámení s danou problematikou spojenou s prezentáciou sa deti oboznámili s dôležitosťou cvičenia počas dňa. Deti si vyskúšali a sami prezentovali nesprávne sedenie a následne sme si predviedli správne sedenie v lavici počas vyučovania.

  V rozcvičkách pre zdravý chrbátik budeme počas školského roka pokračovať. Pridáme aj celú zostavu cvikov s vhodnými pomôckami.

  (Mgr. Erika Voštiarová)

 • 💖 SVETOVÝ DEŇ SRDCA - 29. september 2023 💖

  29. 9. 2023

   

  Mesiac september je aj mesiacom 💛. Počas vyučovania sa žiaci dozvedeli, aké dôležité je starať sa o svoje 🧡. Oboznámili sa s tým, aké je 💚 dôležité, akú funkciu má pre náš život, ako pracuje v našom tele, ako sa máme o 💜 starať a chrániť ho. Dozvedeli sa, čo 💙 škodí a naopak, čo je pre 🤍 prospešné, ale aj to, aké vlastnosti majú mať ľudia s dobrým 💗. Naše rozprávanie sme zavŕšili výrobou 💛🧡💚 a plagátu.

  (Mgr. Erika Voštiarová)

 • 🐄 SVETOVÝ DEŇ MLIEKA NA ŠKOLÁCH - 27. september 2023 🥛

  27. 9. 2023

   

  Pri príležitosti Svetového dňa mlieka na školách si aj žiaci našej školy mohli pochutnať na mliečnych výrobkoch. V rámci obeda im bol ponúknutý jogurt, ktorý potešil nejeden maškrtný jazýček. Okrem maškrtenia si žiaci 8. a 9. ročníka spoločne s vyučujúcou pripomenuli, aká náročná je cesta mlieka až do školskej jedálne. Kto všetko sa podieľa svojou prácou na ceste mlieka od zvieraťa ku človeku. V rámci profesionálnej orientácie sa žiaci týchto ročníkov mohli bližšie zoznámiť s pracovnou náplňou zamestnaní ošetrovateľ hovädzieho dobytka, mliekar, syrár, ktoré sú v regióne Liptova tradičnými profesiami vzhľadom na poľnohospodársky priemysel.

  (Mgr. Janka Mikušová)

 • 🌎 EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV V 6. TRIEDE - 26. september 2023 🗺 👇

  🌎 EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV V 6. TRIEDE - 26. september 2023 🗺 👇
  26. 9. 2023

   

  Aj v 6. triede sme si zábavnou formou pripomenuli Európsky deň jazykov 2023, teda deň, ktorý má zdôrazniť jazykovú a kultúrnu rozmanitosť Európy. Tento deň nám pripomína, že učenie sa jazyka je krokom k otvorenosti a rešpektovaniu iných kultúr.

  Pani učiteľka najskôr diskutovala so žiakmi o rôznych jazykoch, dialektoch, jazykových variáciách používaných v rôznych častiach Európy. Keďže žiaci boli zvedaví, ktoré jazyky ovládajú ich učitelia, pre každého z nich vytvorili papierovú tabuľku s jedinou otázkou: "Ktorými cudzími jazykmi hovoríte?", na ktorú pani učiteľky a páni učitelia radi šiestakom odpovedali.

  (Ing. Miroslava Dechtárová)

 • 🌍 EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV V 8. TRIEDE - 26. september 2023 🌏

  26. 9. 2023

   

  Európsky deň jazykov sa v štátoch EÚ oslavuje každoročne od roku 2001 dňa 26. septembra. V tomto školskom roku sme si ho pripomenuli aj so žiakmi 8. ročníka na hodine anglického jazyka. Pani učiteľka pripravila pre žiakov súťaž, cieľom ktorej bolo zábavnou formou rozšíriť si anglickú slovnú zásobu - názvy rôznych živočíchov. Žiaci si, okrem iného, precvičili tiež prácu s klasickým aj online slovníkom.

  (Ing. Miroslava Dechtárová)

 • 👇 DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO RADY ŠKOLY PRI ZŠ s MŠ JÁNA LAJČIAKA 👇

  22. 9. 2023

   

  V súlade so Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, sa dňa 22. septembra 2023 uskutočnili doplňujúce voľby člena Rady školy za pedagogických zamestnancov ZŠ s nasledujúcimi výsledkami:

  1. Ing. Miroslava Dechtárová (6 hlasov)
  2. PaedDr. Lucia Porubčanská (3 hlasy)
  3. Mgr. Jana Mikušová (2 hlasy)
  4. Mgr. Zuzana Frisová (1 hlas)

  Prítomných bolo 12 pedagogických zamestnancov.

 • 🍀 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024 🍀

        🍀 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024 🍀
  4. 9. 2023

  Po letných prázdninách sme začali nový školský rok jeho slávnostným otvorením v priestoroch telocvične školy. Po úvodných slovách pani riaditeľky sa žiakom, rodičom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom prihovoril aj starosta obce p. Pokrievka. Osobitne privítal nových prvákov, ktorí sa tak stali naozajstnými "školákmi" 👦👧👩.

  Počas celého školského roka všetkým žiakom prajeme veľa príjemných chvíľ pri učení sa, objavovaní doteraz nepoznaného a stretnutiach so spolužiakmi, učiteľmi a ostatnými zamestnancami školy 🍀.