• Koniec školského roku 2021/2022

   

  Vo štvrtok 30. júna 2022 sa uskutoční slávnostné odovzdávanie vysvedčení v priestoroch ZŠ od 8.00 hod.

   

 • Divadelné predstavenie

 • Kurz ochrany života a zdravia

 • Jasná - Chopok - výlet

  Dňa 10.6..2022 sme zorganizovali výlet do Jasnej na Chopok za odmenu pre vybraných žiakov z ročníkov 1. - 4. Výletu sa zúčastnilo 9 žiakov, ktorí mali výborný prospech, slušné správanie a dobrú dochádzku za 2. polrok.

 • MDD - druháci

  MDD-druháci si tento deň spríjemnili pečením palaciniek

 • Školský výlet 1. triedy - skanzen Pribylina

  Prváci z našej školy 22. 6. 2022 absolvovali s p. uč. Frisovou a p. vychovávateľkou Hajurkovou výlet do skanzenu v Pribyline.  Povozili sa na vláčiku, prešli cez náučný chodník a dozvedeli sa ako bývali naši predkovia.  

 • Pečieme palacinky

 • Školský semafor

   

  Aktuálne usmernenia ohľadom školského semáfóru sú na oficiálnych stránkach Ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

   

 • DEŇ MATIEK

 • Indiánsky deň u druhákov

  Dňa 13.4..2022 sa druháci stali na krátku chvíľu indiánmi. Na hodine slovenského jazykasi prečítali indiánsky príbeh, v ktorom sa dozvedeli, že indiáni kedysi bývali v stanoch. Taký stansa volal týpí. Mal tvar ako kužeľ. Bol vyrábaný z bizónej kože. Plachta z kože držala na drevenýchbrvnách. Uprostred stanu bolo ohnisko.Ďalej pracovali s indiánskym textom, z ktorého prepisovalislová a vety. S matematickými úlohami si poradili hravo a všetky ich aj vypočítali. Počas celého dňamali všetci dobrú náladu.

 • Deň učiteľov - tulipány od prvákov a druhákov

 • Beseda

  8. 4. 2022
 • Zápisy prvákov

  Zápisy prvákov na plnenie povinnej školskej dochádzky v našej základnej škole  sa uskutočnia osobne v utorok 12. apríla 2022 od 12.00 hod. 

  Prosíme rodičov doniesť:

  - rodný list dieťaťa

  - občianský preukaz zákonného zástupcu dieťaťa

   

 • OZNAM - Testovanie 9-2022

  V stredu 6. apríla 2022 sa Testovanie 9 uskutoční na všetkých ZŠ a gymnáziách, resp. stredných športových školách s 8-ročným vzdelávacím programom s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika slovenský jazyk a literatúra, na školách s vyučovacím jazykom maďarským z matematiky maďarského jazyka a literatúry.

  Náhradný termín testovania sa uskutoční 21. a 22. apríla 2022.

   

  Informácie o Testovaní 9-2022 budú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Testovanie 9.  

   

  Harmonogram: Testovanie 9-2022

  Matematika

  8:00 - 8:10 h (10 minút) - úvodné pokyny a rozdanie OH

  8:10 - 8:20 h (10 minút) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  8:20 - 9:50 h (90 minút) - administrácia testu

  9:50 - 9:55 h (5 minút) - zozbieranie testov a OH

  9:55 - 10:20 h (25 minút) - prestávka

   

  Slovenský jazyk a literatúra

  10:20 - 10:25 h (10 minút) - úvodné pokyny a rozdanie OH

  10:25 - 10:35 h (10 minút) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  10:35 - 11:45 h (60 minút) - administrácia testu

  11:45 - 11:50 h (5 minút) - zozbieranie testov a OH

   

  Žiaci so zdravotným znevýhodnením sú testovaní podľa osobitného harmonogramu.

  Dĺžka testovania žiakov so ZZ zaradených do 1. skupiny obmedzenia je predĺžená o 15 minút. Dĺžka testovania žiakov so ZZ zaradených do 2. skupiny obmedzenia je predĺžená o 30 minút. V prípade, že všetci žiaci skupiny ukončia testovanie skôr, ostatné činnosti je možné presunúť o ušetrený čas, pričom druhý testovaný predmet nemôžu začať skôr ako intaktní žiaci.

 • Vojna na Ukrajine

  Odporúčania Ministerstva školstva: klikni TU

   

  KONTAKT NA LINKY POMOCI pre žiakov:

  Linka pomoci VÚDPaP 0910 361 252 (od 8 – 18 hod.)

  IPčko.sk www.ipcko.sk  https://ipcko.sk/

  Krízová linka pomoci 0800 500 333 / www.krizovalinkapomoci.sk

  Dobrá linka www.dobralinka.sk

  Linka detskej istoty 116 111

  Linka detskej dôvery 0907 401 749 / www.linkadeti.sk

  Národná linka na pomoc deťom v ohrození Viac ako ni(c)k www.viacakonick.gov.sk

 • OZNAM

  21. 2. 2022

   

  Škola je rozhodnutím RÚVZ v Liptovskom Mikuláši v zastúpení MuDr. Stupkovou do stredy (vrátane) 23. 02. 2022 v karanténe. 

   

 • Prevencia

 • Zimné aktivity

 • Tvorba reklamy

  Na občianskej náuke žiaci deviateho ročníka vyvrcholili tématický celok, ktorý sa venoval podnikaniu vytvorením propagačného materiálu na vlastný fiktívny podnik, podujatie či produkt. Tvorbe predchádzala séria výkladov o princípoch fungovania podniku, o podnikovom hospodárstve, či propagačnej politike podnikania. Žiaci si zvýšili ekonomické vedomie a porozumeli hlbšie samostatne zárobkovej činnosti.

 • Učíme sa geometrické tvary - matematika druháci

strana:

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Jána Lajčiaka
  Ulica Emila Janotku 2/6
  032 42 Pribylina
 • +421/445293153

Právne informácie