• Dôležité !!!

   •  

    OZNAM


    OD 01.09.2020 JE ŠKOLSKÁ DOCHÁDZKA PRE  ŽIAKOV VŠETKÝCH ROČNÍKOV ZŠ POVINNÁ!

     

    Z dôvodu trvania pandémie ochorenia COVID-19  sa budú naďalej uplatňovať protiepidemiologické opatrenia:

    - žiak bez rúška nemôže vojsť do budovy školy - rodič je povinný zabezpečiť dieťaťu 2 rúška !!!

    pre žiakov 1. stupňa je nosenie ochranných rúšok povinné

    pre žiakov 2. stupňa je nosenie ochranných rúšok povinné

    - do budovy školy nevstupujú rodičia a sprevádzajúce osoby  žiakov

    - rodičia predkladajú pri 1. nástupe do školy VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU -  Zdravotny_dotanik_a_vyhlasenie_pred_zaciatkom_skolskeho_roka.docx  a po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ na viac ako 3 dni VYHLÁSENIE o BEZINFEKČNOSTI - Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx

    - do školy nemôže nastúpiť žiak s príznakmi ochorenia Covid-19 : Podmienky_vstupu_do_skoly.docx

    - vyučovanie v školskom roku 2020/2021  bude prebiehať v nezmenenej forme.

     

    Vstup inej osoby ako je žiak alebo zamestnanec školy povoľuje riaditeľ školy po odovzdaní písomného vyhlásenia návštevníka o bezinfekčnosti. 

     
     
     
    PREVÁDZKA ŠKOLY
     

    Otvorenie školy: 7:15 hod.

    Uzamknutie školy: 7:30 hod.

    Začiatok vyučovania: 7:30 hod.

    Prestávky:

    8:15 - 8:20 hod.

    9:05 - 9:20 hod.

    10:05 - 10:15 hod.

    11:00 - 11:20 hod.

    12:05 - 12:25 hod.

    13:10 - 13:20 hod.

    14:05 - 14:10 hod.

     

    NÁVŠTEVY ŠKOLY SÚ V ČASE MIMORIADNÝCH EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATRENÍ ZAKÁZANÉ.

     

    Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám, deťom a žiakom

    Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

    Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa/žiaka sa dieťa/žiak preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

     

     

     

     

    Prejdi na web stránku: odpisemeti.sk

    Pozri si video: tu