Utorok 9. 8. 2022

Dôležité

OZNAM

OD 01.09.2021 JE ŠKOLSKÁ DOCHÁDZKA PRE  ŽIAKOV VŠETKÝCH ROČNÍKOV ZŠ POVINNÁ!

Aktuálne usmernenia ohľadom školského semáfóru sú na oficiálnych stránkach Ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Pro prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" žiaka (Príloha č. 1). Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR je zjednodušená verzia manuálov z predchádzajúceho školského roka 2020/2021. Je platný pre všetky materské, základné a stredné školy, všetky typy špeciálnych škôl, odborné učilištia a praktické školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia (ŠKD, CVČ, ŠJ, VŠJ, ŠI, DC, RC, LVS, CPPPaP a CŠPP) bez ohľadu na zriaďovateľa.

 

Súbory na stiahnutie: klikni sem

 

Z dôvodu trvania pandémie ochorenia COVID-19  sa budú naďalej uplatňovať protiepidemiologické opatrenia:

- žiak bez rúška nemôže vojsť do budovy školy - rodič je povinný zabezpečiť dieťaťu 2 rúška !!!

- pre žiakov 1. stupňa je nosenie ochranných rúšok povinné

- pre žiakov 2. stupňa je nosenie ochranných rúšok povinné

- do budovy školy nevstupujú rodičia a sprevádzajúce osoby  žiakov

- vyučovanie v školskom roku 2021/2022  bude prebiehať v nezmenenej forme.

 

 

Prejdi na web stránku: odpisemeti.sk

Pozri si video: tu

 

PREVÁDZKA ŠKOLY

 

Otvorenie školy: 7:15 hod.

Uzamknutie školy: 7:30 hod.

Začiatok vyučovania: 7:30 hod.

Prestávky:

8:15 - 8:20 hod.

9:05 - 9:20 hod.

10:05 - 10:15 hod.

11:00 - 11:20 hod.

12:05 - 12:25 hod.

13:10 - 13:20 hod.

14:05 - 14:10 hod.

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Jána Lajčiaka
    Ulica Emila Janotku 2/6
    032 42 Pribylina
  • +421/445293153

Právne informácie