Výchovná poradkyňa:      Mgr. Lucia Chalupková

Konzultačné hodiny:        streda: 12.00 hod. – 13.30 hod.

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Jána Lajčiaka
    Ulica Emila Janotku 2/6
    032 42 Pribylina
  • +421/445293153

Právne informácie