HLAVNÉ MENU

Pedagogickí zamestnanci

VEDENIE ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY

Mgr. Iveta Oravcová riaditeľka ZŠ a MŠ zspribylina@gmail.com
PaedDr. Viera Vyhídalová

zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ,

triedna učiteľka 1. triedy

zspribylina@gmail.com
Bc. Klaudia Hricová zástupkyňa riaditeľky pre MŠ mspribylina2@gmail.com
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Ing. Miroslava Dechtárová

školská digitálna koordinátorka, učiteľka,

triedna učiteľka 8. triedy

dechtarova.zspribylina@gmail.com
Mgr. Zuzana Frisová učiteľka, triedna učiteľka 3. triedy  
Júlia Hanusinová vychovávateľka v ŠKD  
Ing. Jana Hrozeková učiteľka, triedna učiteľka 6. triedy  
Mgr. Peter Imrich učiteľ, triedny učiteľ 9. triedy  
Mgr. Martin Kompiš, PhD. učiteľ, triedny učiteľ 5. triedy  
Mgr. Jana Mikušová

výchovná poradkyňa, učiteľka,

triedna učiteľka 4. triedy

 
Mgr. Peter Sluvka učiteľ, triedny učiteľ 2. triedy  
Martina Tomčíková pedagogická asistentka  
Mgr. Erika Voštiarová pedagogická asistentka  
MATERSKÁ ŠKOLA
Alena Gabrižová triedna učiteľka 1. triedy - KRTKO alenagabrizova@zoznam.sk
Mgr. Katarína Jurčová triedna učiteľka 2. triedy - SOVA katarinajurcova2@gmail.com
Bc. Nikola Švajdová triedna učiteľka 3. triedy - VČIELKY nika.svajdova@gmail.com