.Dokumenty na stiahnutie

     
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania .doc .pdf
Žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ .doc .pdf
Žiadosť o oslobodenie od telesnej výchovy .doc .pdf
Žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí .doc .pdf
Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky .doc .pdf

 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Jána Lajčiaka
    Ulica Emila Janotku 2/6
    032 42 Pribylina
  • +421/445293153

Právne informácie