Testovanie 9

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022 sa riadny termín Testovania 9 v školskom roku 2021/2022 uskutoční v 6. apríla 2022 (streda). 

6. apríla 2022 sa Testovanie 9 uskutoční na všetkých ZŠ a gymnáziách, resp. stredných športových školách s 8-ročným s vzdelávacím programom s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika slovenský jazyk a literatúra, na školách s vyučovacím jazykom maďarským z matematiky maďarského jazyka a literatúry.

Náhradný termín testovania sa uskutoční 21. a 22. apríla 2022.

 

Informácie o Testovaní 9-2022 budú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Testovanie 9.  

 

Harmonogram: Testovanie 9-2022

Matematika

8:00 - 8:10 h (10 minút) - úvodné pokyny a rozdanie OH

8:10 - 8:20 h (10 minút) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8:20 - 9:50 h (90 minút) - administrácia testu

9:50 - 9:55 (5 minút) - zozbieranie testov a OH

9:55 - 10:20 h (25 minút) - prestávka

 

Slovenský jazyk a literatúra

10:20 - 10:25 h (10 minút) - úvodné pokyny a rozdanie OH

10:25 - 10:35 h (10 minút) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:35 - 11:45 h (60 minút) - administrácia testu

11:45 - 11:50 (5 minút) - zozbieranie testov a OH

 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením sú testovaní podľa osobitného harmonogramu.

Dĺžka testovania žiakov so ZZ zaradených do 1. skupiny obmedzenia je predĺžená o 15 minút. Dĺžka testovania žiakov so ZZ zaradených do 2. skupiny obmedzenia je predĺžená o 30 minút. V prípade, že všetci žiaci skupiny ukončia testovanie skôr, ostatné činnosti je možné presunúť o ušetrený čas, pričom druhý testovaný predmet nemôžu začať skôr ako intaktní žiaci.

________________________________________________________________________________

 

  

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Jána Lajčiaka
    Ulica Emila Janotku 2/6
    032 42 Pribylina
  • +421/445293153

Právne informácie