Testovanie 9

 

Overovanie vedomostí deviatakov základných škôl tento rok z matematiky a vyučovacieho jazyka (Testovanie 9 2021), známe aj pod starším názvom „monitor,“ neprebehne celoplošne, ale na reprezentatívnej vzorke. Jeho cieľom je overiť vedomosti žiakov po druhej vlne pandémie.

Viac informácií získate na stránke www.nucem.sk

Testovanie žiakov 9. ročníka v školskom roku 2020/2021 (Testovanie 9 2021) sa uskutoční v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021  z predmetov: 

 

  • I. matematika a slovenský jazyk a literatúra vo všetkých školách okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským,       
  • II. matematika a maďarský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom maďarským,                           

 

Viac informácií nájdete TU.

Informácie o Testovaní 9-2021 budú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Testovanie 9.  

 

 

24. marca 2021 sa Testovanie 9 uskutoční na všetkých ZŠ a gymnáziách, resp. stredných športových školách s 8-ročným s vzdelávacím programom s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika slovenský jazyk a literatúra, na školách s vyučovacím jazykom maďarským z matematiky maďarského jazyka a literatúry.

25. marca 2021 sa Testovanie 9 uskutoční iba na ZŠ a gymnáziách, resp. stredných športových školách s 8-ročným s vzdelávacím programom s vyučovacím jazykom maďarským zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry, na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským z ukrajinského jazyka a literatúry.

Náhradný termín testovania sa uskutoční 14. a 15. apríla 2021.

 

Harmonogram: Testovanie 9-2021

Matematika

8:00 - 8.10 h (10 minút) - úvodné pokyny a rozdanie OH

8:10 - 8:20 h (10 minút) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8:20 - 9:25 h (60 minút) - administrácia testu

9:20 - 9:25 (5 minút) - zozbieranie testov a OH

9:25 - 9:45 h (20 minút) -prestávka

 

Slovenský jazyk a literatúra

9:45 - 9.55 h (10 minút) - úvodné pokyny a rozdanie OH

9:55 - 10:05 h (10 minút) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:05 - 11:05 h (60 minút) - administrácia testu

11:05 - 11:10 (5 minút) - zozbieranie testov a OH

 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením sú testovaní podľa osobitného harmonogramu.

________________________________________________________________________________

 

  

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Jána Lajčiaka
    Ulica Emila Janotku 2/6
    032 42 Pribylina
  • +421/445293153

Právne informácie