Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Iveta Oravcová Riaditeľka
iveta.oravcova@centrum.sk
 
 
Bc. Klaudia Hricová Zástupkyňa
 
 
PaedDr. Viera Vyhlídalová Zástupkyňa
vyhlidalova@szm.sk
 
 
Mgr. Zuzana Frisová Triedna učiteľka: prvá
frisova.zuzana@centrum.sk
 
 
Alena Gabrižová Učiteľka
 
 
Mgr. Miroslav Hric Triedny učiteľ: deviata
Triedny učiteľ: šiesta
miroslav.hric80@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia Chalupková Triedna učiteľka: ôsma
lucia.chalupkova@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Jurčová Učiteľka
 
 
Mgr. Emily Stanislava Skovajsová Učiteľka
 
 
Bc. Nikola Švajdová Iná pedagogická zamestnankyňa
 
 
Mgr. Matúš Zahradník Triedny učiteľ: štvrtá
zahradnik.matus@gmail.com

© aScAgenda 2022.0.1323 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.02.2022

Voľné miesta na našej škole

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Jána Lajčiaka
    Ulica Emila Janotku 2/6
    032 42 Pribylina
  • +421/445293153

Právne informácie