• Testovanie 9

    •  

     V školskom roku 2020/2021 sa riadny termín Testovania 9 uskutoční v dňoch

     24. a 25. marec 2021 (streda, štvrtok). 

     24. marca 2021 sa Testovanie 9 uskutoční na všetkých ZŠ a gymnáziách, resp. stredných športových školách s 8-ročným s vzdelávacím programom s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika slovenský jazyk a literatúra, na školách s vyučovacím jazykom maďarským z matematiky maďarského jazyka a literatúry.

     25. marca 2021 sa Testovanie 9 uskutoční iba na ZŠ a gymnáziách, resp. stredných športových školách s 8-ročným s vzdelávacím programom s vyučovacím jazykom maďarským zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry, na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským z ukrajinského jazyka a literatúry.

     Náhradný termín testovania sa uskutoční 14. a 15. apríla 2021.

      

     Harmonogram: Testovanie 9-2020

     Matematika

     8:00 - 8.10 h (10 minút) - úvodné pokyny a rozdanie OH

     8:10 - 8:20 h (10 minút) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

     8:20 - 9:25 h (60 minút) - administrácia testu

     9:20 - 9:25 (5 minút) - zozbieranie testov a OH

     9:25 - 9:45 h (20 minút) -prestávka

      

     Slovenský jazyk a literatúra

     9:45 - 9.55 h (10 minút) - úvodné pokyny a rozdanie OH

     9:55 - 10:05 h (10 minút) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

     10:05 - 11:05 h (60 minút) - administrácia testu

     11:05 - 11:10 (5 minút) - zozbieranie testov a OH

      

     Žiaci so zdravotným znevýhodnením sú testovaní podľa osobitného harmonogramu.

     _____________________________________________________________________________________________

      

     Informácie o Testovaní 9-2021 budú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Testovanie 9.