Štvrtok 29. 7. 2021

Dôležité

OZNAM

OD 01.09.2020 JE ŠKOLSKÁ DOCHÁDZKA PRE  ŽIAKOV VŠETKÝCH ROČNÍKOV ZŠ POVINNÁ!

Z dôvodu trvania pandémie ochorenia COVID-19  sa budú naďalej uplatňovať protiepidemiologické opatrenia:

- žiak bez rúška nemôže vojsť do budovy školy - rodič je povinný zabezpečiť dieťaťu 2 rúška !!!

- pre žiakov 1. stupňa je nosenie ochranných rúšok povinné

- pre žiakov 2. stupňa je nosenie ochranných rúšok povinné

- do budovy školy nevstupujú rodičia a sprevádzajúce osoby  žiakov

- rodičia predkladajú pri 1. nástupe do školy VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU -  Zdravotny_dotanik_a_vyhlasenie_pred_zaciatkom_skolskeho_roka.docx  a po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ na viac ako 3 dni VYHLÁSENIE o BEZINFEKČNOSTI - Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx

- do školy nemôže nastúpiť žiak s príznakmi ochorenia Covid-19 : Podmienky_vstupu_do_skoly.docx

- vyučovanie v školskom roku 2020/2021  bude prebiehať v nezmenenej forme.

 

Vstup inej osoby ako je žiak alebo zamestnanec školy povoľuje riaditeľ školy po odovzdaní písomného vyhlásenia návštevníka o bezinfekčnosti. 

 

PREVÁDZKA ŠKOLY

 

Otvorenie školy: 7:15 hod.

Uzamknutie školy: 7:30 hod.

Začiatok vyučovania: 7:30 hod.

Prestávky:

8:15 - 8:20 hod.

9:05 - 9:20 hod.

10:05 - 10:15 hod.

11:00 - 11:20 hod.

12:05 - 12:25 hod.

13:10 - 13:20 hod.

14:05 - 14:10 hod.

 

NÁVŠTEVY ŠKOLY SÚ V ČASE MIMORIADNÝCH EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATRENÍ ZAKÁZANÉ.

 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám, deťom a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa/žiaka sa dieťa/žiak preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

 

 

 

 

 

Prejdi na web stránku: odpisemeti.sk

Pozri si video: tu

 

 

 

 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Jána Lajčiaka
    Ulica Emila Janotku 2/6
    032 42 Pribylina
  • +421/445293153

Právne informácie